ŽENA ZA LJUBAV

Povedi me kroz vrijeme,
Probudi me iz sna,
Poteci mi kroz vene
I digni me sa tla;
U meni osjećaš strast u meni osjećaš smijeh
U meni osjećaš snagu koja pokreće svijet.
Odvedi me odavdje,
Ti znaš da mogu sve to,
U carstvo želje i nade,
Tako pobjeđujem bol;
Mene je voljeti teško i u tome je draž
Zato si jedna na svijetu, znaš to otkad me znaš.

Ti si žena za ljubav
Ljubav ne vidi kraj;
Ti si žena za ljubav,
Prava, iskrena ljubav kaže sebe mi daj.
Ti si žena za ljubav
Koja ne vidi kraj,
Ti si žena za ljubav
S tobom sreća i tuga isti imaju sjaj.

Odvedi me odavdje,
Ti znaš da mogu sve to,
U carstvo svjetla i tame,
Tako pobjeđujem bol;
Mene je voljeti teško i u tome je draž
Zato si jedna na svijetu, znaš to otkad me znaš.