TEŠKO MI TE PUSTIT'

Vjeruj da mi krpa mreže,
Tvoja jedna prava riječ,
Kom` me silom za se vežeš,
Ne da se to reć`.

Zavoljeh te kao pjesmu,
Od svih drugih jedinu,
Tvoju ljubav prijateljsku,
Prijateljski iskrenu.

Teško mi te pustit`,
Kad si sa mnom uvijek svud,
I u sreći i u tuzi i u dobrom i u zlu.
Šta nam vrijedi sve na svijetu,
Dok si sama, dok sam sam,
Noć je duža nego vječnost,
Pust i isti svaki dan.

Teško mi te pustit`,
Kad si sa mnom uvijek svud,
I u sreći i u tuzi i u dobrom i u zlu.
Šta nam vrijedi sve na svijetu,
Dok si sama, dok sam sam,
Noć je duža nego vječnost,
Pust i isti svaki dan.

Teško mi te pustit`.