JOŠ SI UVIJEK TA

Prošlo je godina već i sveg sa njima
Dugačak put je za prijeć od ja do ti i ja;
A da ne nestane žar, sol mladosti
Ni onaj djetinji čar životne radosti.

O da, još si uvijek ta,
Ona ista ti
Kao kada ljetni dan
Suncem zemlju pozlati


Prošlo je godina već i sveg sa njima
Dugačak put je za prijeć od ja do ti i ja;
Da nikad ne gasne žar, sol mladosti
Ni onaj djetinji čar životne radosti.