ISTO BLIZU I DALEKO

Ti znaš koliko mi treba
Da si kraj mene i sa mnom
Uvijek; i kada me nema
Jer si me na to navikla uglavnom.

Ti znaš da s tobom sam vezan
Kao uz pustinju pijesak
Al` da me raznosi vjetar
Ko` moje misli na sve strane svijeta.


Ja sam pola crno pola bijelo;
Ja sam pola noć i pola dan;
Ja sam isto blizu i daleko
Sebi kao svjetlu mrak.


Ja sam pola čovjek pola sjena;
Ja na pola lutam, ali znam;
Kao val kad razbije ga stijena
Bez tebe bih bio sam.


Ti znaš da s tobom sam vezan
Kao uz pustinju pijesak
Al` da me raznosi vjetar
Kud god mi dođe na sve strane svijeta.