HVALA TI

Ti si jedina od svih, tebi kažem sve
i znam;
Da si jedina od svih, da znaš sve što osjećam.
Ti si jedina od svih, za mene ne postoji
Nijedna druga nigdje, nikada;
Ti si jedina od svih
Jedina od svih,
Moja mirna luka nade i spokoja.
Dovoljno je da si tu, makar ne rekla
Ni riječ;
Dovoljno je da si tu i usan kad utoneš.
Dovoljno je da si tu u tvom toplom naručju,
Od briga sam i tuga daleko;
Dovoljno je da si tu, jer bez tebe ne mogu
Na tvoju sam ljubav
Naviko`.

Hvala ti, hvala ti
Za sve ono kakva si.
Hvala ti, hvala ti
Jer bi sa mnom mogla
Samo ti.

Ti si jedina od svih, tebi kažem sve
i znam;
Da si jedina od svih, da znaš sve što osjećam.
Ti si jedina od svih, za mene ne postoji
Nijedna druga nigdje, nikada;
Ti si jedina od svih
Mome suncu zlatna nit,
Mom nebu duga i životu
Dan.

Hvala ti...